ONZE TARIEVEN

Wij staat cliënten bij op basis van zowel gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis.

ONZE TARIEVEN

Wij staat cliënten bij op basis van zowel gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis.

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation staat cliënten bij op basis van zowel gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis. In het eerste gesprek worden hierover duidelijke afspraken gemaakt, welke afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Het uurtarief wordt vermeerderd met 7 % kantoorkostenopslag en 21% omzetbelasting. Indien aanspraak kan worden gemaakte op gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel een toevoeging geheten) vragen wij deze voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand is te vinden via juridischloket.nl en rvr.org Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nalezen hoe de gefinancierde rechtsbijstand in zijn werk gaat. Natuurlijk zijn wij bereid uw vragen hierover te beantwoorden.

Indien er een procedure gevoerd wordt bij een gerechtelijke instantie wordt het in verband met de procedure verschuldigde griffierecht aan u doorbelast evenals eventuele deurwaarderskosten en de kosten voor het verkrijgen van de benodigde akten en uittreksels.

Avis & Van Riel Advocaten brengt in beginsel een voorschot in rekening, welke verrekend zal worden met de laatste declaratie.

Beide advocaten zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Ons kantoor maakt geen gebruik van een derdengeldrekening, zodat er geen derdengelden kunnen worden ontvangen.