Tarieven

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation staat cliënten bij op basis van zowel gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis. In het eerste gesprek worden hierover duidelijke afspraken gemaakt, welke afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Het uurtarief wordt vermeerderd met 7 % kantoorkostenopslag en 21% omzetbelasting.

Indien er een procedure gevoerd wordt bij een gerechtelijke instantie wordt het in verband met de procedure verschuldigde griffierecht aan u doorbelast evenals eventuele deurwaarderskosten en de kosten voor het verkrijgen van de benodigde akten en uittreksels.
Als u niet in staat bent de kosten van de advocaat  zelf te betalen en uw inkomen en vermogen daartoe aanleiding geven, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U kunt daarvoor contact opnemen met het juridisch loket (0900-8020) dan wel met ons kantoor.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nalezen hoe de gefinancierde rechtsbijstand in zijn werk gaat. Natuurlijk zijn wij bereid uw vragen hierover te beantwoorden.

Avis & Van Riel brengt in beginsel een voorschot in rekening, welke verrekend zal worden met de laatste declaratie.

Go to top