Jeugdrecht

  • Ondertoezichtstelling
    Een jeugdbeschermingsmaatregel, waarbij er een gezinsvoogd (niet te verwarren met een voogd) aan ouders wordt toegewezen teneinde de ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind.

  • Uithuisplaatsing
    In het kader van een ondertoezichtstelling kan een minderjarig kind uit huis worden geplaatst. Het betreft een jeugdbeschermingsmaatregel. Het kind wordt dan in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling opgenomen. Ook kan een kind in een gesloten inrichting geplaatst worden als de situatie ernstig is. In noodgevallen kan de rechtbank een spoedmachtiging uithuisplaatsing afgeven zonder dat de ouders daar voorafgaand aan gehoord worden. Het gehoor vindt dan achteraf plaats.

  • Jeugdstrafrecht
    Het strafrecht dat in beginsel geldt voor kinderen tot 18 jaar. In bijzondere gevallen kunnen jongmeerderjarigen van 18 tot 21 jaar namelijk ook onder het jeugdstrafrecht vallen.

 

Go to top