Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

De Eerste kamer heeft op 21 mei 2019 het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen.  Volgens deze nieuwe wet kan gedurende  de helft van de duur van het huwelijk (met een maximum van vijf jaar) aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie (deze termijn was op basis van de oude wet twaalf jaar). Er gelden twee uitzonderingen:

Langdurige huwelijken

Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

Huwelijken met jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

De nieuwe wet geldt vanaf 1 januari 2020 voor onderhoudsverplichtingen die NA 1 januari 2020. De nieuwe wet verandert niet aan lopende verplichtingen.

Wilt u weten wat de nieuwe wet voor u betekent, neem dan contact op met Avis Van Riel Advocaten en Mediation (www.avisvanriel.nl)

Met vriendelijke groet,

mr. G.H.G. (Geesje) Reitsma-van Riel,
advocaat en scheidingsmediator

Go to top