Mediation

Mediation kan langslepende gerechtelijke procedures, waarbij uiteindelijk geen winnaar is, vaak voorkomen.
Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen, onder begeleiding van een deskundige mediator, zelf tot de oplossing van hun geschil komen. De mediator fungeert hierbij als een onpartijdige, onafhankelijke gespreksleider. De mediator voorziet partijen van de relevante juridische informatie en  helpt partijen bij het vinden van de best mogelijke oplossing voor de gerezen geschillen. Maar de mediator draagt zelf geen oplossingen aan en is ook geen adviseur.

Mediation kan helpen om effectiever met elkaar te communiceren, opdat het begrip en wederzijds respect voor elkaar wordt hersteld zodat de verstoorde relatie kan worden verbeterd of hersteld. De  mediator kan standpunten vertalen, gemeenschappelijke belangen benoemen, zodat kan worden gezocht naar een constructieve oplossing.

Het uiteindelijke doel is dat partijen uiteindelijk zelf tot wederzijds duurzame oplossing kunnen komen. De uitgangspunten van mediation zijn: zelfbeschikking, neutraliteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en geheimhouding. Met het ondertekenen van de mediationovereenkomst, aan het begin van de eerste mediationbijeenkomst, geven partijen aan dat zij de wil hebben om actief door middel van mediation te streven naar een oplossing van hun conflict.

Geesje Reitsma-Van Riel is als (scheidings)mediatior aangesloten bij de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Tevens staat zij als mediator ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

De 10 belangrijkste regels voor Mediation op een rij.

Go to top