Het kantoor

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation is met ingang van 1 januari 2015 opgericht door Justine Avis en Geesje Reitsma-Van Riel. Justine en Geesje hebben elkaar in 2007 leren kennen bij de organisatie van het Landelijk Congres van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). Hierdoor is er een hechte vriendschap ontstaan hetgeen thans heeft geresulteerd in de oprichting van een eigen kantoor.

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation is een klein en informeel kantoor in de Haarlemmermeer dat hoogwaardige juridische dienstverlening biedt in moeilijke tijden: ‘Wij overbruggen voor u een lastige periode’. Onze deur staat altijd open voor advies; vertrouwen, betrokkenheid, deskundigheid en persoonlijk contact vinden wij ontzettend belangrijk. 

Samen met onze cliënten inventariseren wij de problemen en wordt er in overleg een plan van aanpak opgesteld. Onze werkzaamheden bestaan uit het geven van advies; bij conflicten proberen wij altijd eerst door bemiddeling tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan gaan wij een gerechtelijke procedure evenwel niet uit de weg. Uw belang is bij ons in vertrouwde en deskundige handen.

Wij werken in heel Nederland. 

Ook kunt u bij ons terecht voor mediation. Geesje Reitsma-van Riel begeleidt u bij het maken van onderlinge afspraken over de gevolgen van de echtscheiding of beëindiging van de relatie. Het voordeel is dat de onderling gemaakte afspraken veelal bestendiger zijn dan door de rechtbank genomen beslissingen.

Go to top